Βασίλης Νόττας: Το Ιστολογοφόρο

Κοινωνία, Επικοινωνία, Φαντασία και άλλα

Μάθημα επιλογής Ραδιόφωνο: Γλώσσα και κοινωνική διάσταση

 

 

 Χειμερινό εξάμηνο 

Μάθημα επιλογής:

 Ραδιόφωνο: Γλώσσα και κοινωνική διάσταση

Περιεχόμενο:

Το μάθημα περιγράφει κατ΄ αρχήν τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας του ραδιοφώνου (ένα ¨τυφλό μέσο¨ που αξιοποιεί τη φαντασία, διαθέτει τη μέγιστη δυνατή αμεσότητα στην αναμετάδοση των γεγονότων και μπορεί να αναπτύξει μια ιδιαίτερη οικειότητα με τους ακροατές του). Στη συνέχεια αναλύονται οι κοινωνικές προεκτάσεις αυτού του κατ’ εξοχήν ακουστικού μέσου μαζικής επικοινωνίας και γίνονται αναφορές στον κοινωνικό ρόλο και την ευρύτερη επιρροή που άσκησε διαχρονικά, τόσο στην Ελληνική, όσο και στη διεθνή μαζική επικοινωνία.

Ως βοήθημα θα χρησιμοποιηθεί το σύγγραμμα των Χ. Μπαρμπούτη και Μ. Κλώντζα ¨Το φράγμα του ¨Ηχου¨.

 

Προσοχή: Ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα, είναι δυνατό να εκπονηθεί απαλλακτική (των εξετάσεων) εργασία (που μπορεί να είναι και η δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής).

 (Το μάθημα είναι δυνατό να επιλεγεί ως υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν από τους φοιτητές που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση της Δημοσιογραφίας και ως μάθημα ελεύθερης επιλογής από εκείνους που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας)Β.Ν. 

  

Ραδιόφωνο: πληροφορίες – οδηγίες

 Εξαμηνιαίο μάθημα επιλογής: Ραδιόφωνο: Γλώσσα και κοινωνική διάσταση

 

Πληροφορίες για το μάθημα και οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας

 

Όπως ήδη έχουμε πει (σας έχει ανακοινωθεί και το έχουμε συζητήσει κατά τη διάρκεια των πρώτων μαθημάτων) για να περάσετε το παραπάνω μάθημα επιλογής έχετε τρεις εναλλακτικές δυνατότητες:

 

α. Να εξεταστείτε πάνω στην ύλη του μαθήματος

Βασικό σύγγραμμα: ¨Το φράγμα του ήχου – Η δυναμική του ραδιοφώνου στην Ελλάδα¨ σε επιμέλεια Χ. Μπαρμπούτη και Μ. Κλώντζα, και συγκεκριμένα το 1ο, 2ο. 4ο, 5ο κεφάλαιο (Α΄ μέρος) και το 11ο κεφάλαιο (Γ΄μέρος).

Επικουρικά συνιστάται το βιβλίο του Άντριου Κρίσελ ¨Η γλώσσα του Ραδιοφώνου, εκδόσεις: Επικοινωνία και Κουλτούρα, Αθήνα 1991. (Ρίξτε επίσης μια ματιά στο βιωματικό σημείωμα ¨Το ραδιόφωνο των ονείρων¨ που θα βρείτε σε σελίδα του παρόντος ιστολόγιου).

Οι εξετάσεις (εκτός απροόπτου) θα είναι προφορικές.

 

β. Να εκπονήσετε μια εργασία πάνω σε θέμα σχετικό με τις κοινωνικές επιπτώσεις ή τις εκφραστικές δυνατότητες του ραδιοφώνου.

Η προσέγγιση μπορεί να είναι διαχρονική (άρα να μην αφορά αποκλειστικά στα όσα συμβαίνουν σήμερα στο χώρο της ραδιοφωνικής επικοινωνίας, αλλά να αναφέρεται στο ραδιόφωνο και τις κοινωνικές επιπτώσεις του σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο του παρελθόντος).

Το θέμα που θα επιλέξετε θα πρέπει να εγκριθεί ύστερα από συνεννόηση μαζί μου.

Στην κλασσική ερώτηση: ¨Πόσες σελίδες;¨ να περιμένετε την κλασσική απάντηση: ¨Περισσότερο από την ποσότητα μετράει η ποιότητα του υλικού και της παρουσίασής του¨. Ωστόσο, επειδή ξέρω ότι αυτή η απάντηση δεν σας αρκεί, θα σας πω ότι ¨συμβατικά¨ θεωρώ ότι είναι δυνατό να πείτε ενδιαφέροντα πράγματα μέσα σε περίπου δέκα δακτυλογραφημένες σελίδες. Μη ξεχνάτε ότι δεν πρόκειται για μια απλή ¨άσκηση¨, αλλά για μια απαλλακτική εργασία.

Σας υπενθυμίζω επίσης, ότι δεν είναι κακό (αντίθετα είναι απολύτως απαραίτητο και θεμιτό) να χρησιμοποιείτε απόψεις, στοιχεία και έρευνες άλλων (από βιβλιογραφική ή διαδικτυακή έρευνα), με την προϋπόθεση ότι κάνετε μνεία στις πηγές σας, με τους τρόπους που έχουμε ήδη αναφέρει στα πρώτα μαθήματα.

Την εργασία θα πρέπει να μου την παραδώσετε μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων στην λήξη των μαθημάτων και σε κάθε περίπτωση έως την ημέρα που θα εκδοθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων. Την ημέρα των εξετάσεων θα έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε την εργασία προφορικά.

Είναι δυνατό, ανάλογα με το θέμα και ύστερα από συνεννόηση μαζί μου, η άσκηση να εκπονηθεί από μικρή ομάδα φοιτητών (δύο ή τρεις). Σε αυτή την περίπτωση οι ποσοτικές, καθώς και οι απαιτήσεις εμβάθυνσης πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό των συμμετεχόντων

 

γ. Να δημιουργήσετε μια ¨εικονική¨ ραδιοφωνική εκπομπή.

Σε αυτή την περίπτωση:

1.      Το θέμα είναι απολύτως ελεύθερο (μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε είδη εκπομπών που ήδη υπάρχουν ή υπήρξαν στο παρελθόν ή και να επινοήσετε κάτι το τελείως πρωτότυπο.

2.      Συνιστάται να συνεργαστείτε σε μικρές ομάδες αξιοποιώντας τα επιμέρους ¨ταλέντα¨ σας, είναι όμως δεκτές και οι ατομικές δημιουργίες.

3.      Δεδομένου ότι δεν έχετε ακόμη παρακολουθήσει τα σχετικά εργαστήρια, θα υπάρξει απόλυτη επιείκεια για τις τυχόν τεχνικές ατέλειες. Πάντως, αν δεν αισθάνεστε καθόλου σε θέση να χειριστείτε τον στοιχειώδη εξοπλισμό, τότε επιλέξτε έναν από τους άλλους  τρόπους για να περάσετε το μάθημα.

4.      Μαζί με την μαγνητοταινία ή τον δίσκο της εκπομπής, μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να συνυποβάλλετε όποιο άλλο στοιχείο θεωρείτε απαραίτητο ως τεκμηρίωση της δουλειά σας (γραπτά κείμενα ή άλλο υλικό). Σε κάθε περίπτωση θέλω τα πλήρη στοιχεία σας καθώς και τα στοιχεία της εκπομπής ή ο,τι άλλο θα επιθυμούσατε να συμπληρώσετε, σε μία συνοδευτική γραπτή σελίδα.

5.      Για τη διάρκεια της εκπομπής ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για την έκταση των γραπτών εργασιών. Επί πλέον, σας διευκρινίζω ότι η διάρκεια εξαρτάται από το είδος της εκπομπής και ότι για μια ατομική εκπομπή που κατά τα άλλα ικανοποιεί τα ποιοτικά κριτήρια, μπορεί να είναι περί τα δεκαπέντε λεπτά.

6.      Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπομπών είναι:

α. Η τήρηση των κανόνων που διέπουν τη ραδιοφωνική γλώσσα (λαμβάνοντας υπόψη και το είδος της εκπομπής που επιλέχθηκε). Ιδιαίτερα τα εναύσματα προς τη φαντασία των ακροατών, η απόδοση του νοηματικού πλαίσιου,  ο χειρισμός των ραδιοφωνικών συστατικών (λέξεις, μουσική, ήχοι περιβάλλοντος και ηχητικά εφέ, σιωπές), η ραδιοφωνική στίξη κλπ.

β Η τεκμηρίωση γύρω από τη θεματολογία που προτείνεται.

γ. Η επινόηση και χρησιμοποίηση  πρωτότυπων ιδεών και ραδιοφωνικών ¨ευρημάτων¨.

 

Συμβουλή: Φτιάξτε μικρές ομάδες και αντιμετωπίστε την άσκηση με κέφι,  ως μια δημιουργική ψυχαγωγική απασχόληση.

 7.  Η παράδοση προβλέπεται και εδώ, όπως και για τις γραπτές εργασίες, για την λήξη των μαθημάτων και το αργότερο για την ημερομηνία αναγγελίας του προγράμματος των εξετάσεων. 

Σημείωση 1. Όσες εργασίες παραδοθούν εγκαίρως, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Σημείωση 2. Κείμενα και λοιπό υλικό γραπτών εργασιών και εκπομπών δεν επιστρέφονται, ούτε φυλάσσονται για μελλοντικές εξετάσεις. Εάν χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη ίδια εργασία, είναι καλό να κρατάτε αντίγραφα.

 

Σημείωση 3. Μια που όπως διαπιστώσαμε (εγώ με ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη) δε χωράμε στην αίθουσα 2, και ύστερα από την ευγενική παραχώρηση από την Κα Μπάνου (την οποία ευχαριστώ) μετακομίσαμε μονίμως στην αίθουσα 4α.

 

Το παραπάνω κείμενο θα αναρτηθεί στην πινακίδα του 4ου ορόφου (έξω από το γραφείο μου) και δα δημοσιευθεί στο ιστολόγιο http//vnottas.wordpress.com

Β. Νόττας

 

 

 

 

15 Σχόλια προς “Μάθημα επιλογής Ραδιόφωνο: Γλώσσα και κοινωνική διάσταση”

 1. Ανώνυμος said

  NOOBAAAAAAAAAA !! LOL

 2. antigoni said

  geia sas kyrie notta.dn me gnwrizete,dn eimai mathitria sas alla vlepontas ta parapanw tha hthela na kanw mia erwthsh.spoudazw se iek,sthn eidikothta t radiofwnikou paragwgou,kai kapoios apo tous kathightes m,m evale mia ergasia sxetikh me thn istoria tou radiofwnou.
  pio sygkekrimena:1.aparxes kai vhmata tou radiofwnou sthn eurwph
  2.poies einai oi anagkes p kalypse h efevresh kai h efarmogh tou radiofwnou
  3.stratiwtikes anagkes kai pws afto apotelese katalyth gia thn texnologia
  4.pws h ekseliksh ths texnologias tou radiofwnou (alla kai genikotera)diamorfwse thn koinwnikh symperifora
  5.poia einai h emporikh aksia tou radiofwnou kai pws afto edwse thema kai periexomeno sta programmata tou radiofwnou

  tha hthela-ef oson mporeite kai epithimeite-na me vohthisete sxetika anaferontas m kapoia vivlia h selides sto internet,h o,tidhpote tha mporouse na me vohthisei gt dn katafera mexri twra na vrw kati ikanopoihtiko.

  efxaristw ek twn proterwn.

 3. vnottas said

  Αγαπητή Αντιγόνη
  Δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετά βιβλία στην ελληνική γλώσσα για το ραδιόφωνο, την γλώσσα και την ιστορία του. Πάντως αυτά που είδες παραπάνω και που χρησιμοποιούμε εδώ, δίνουν μία αρκετά καλή εικόνα, τόσο για τις ιδιαιτερότητες της ραδιοφωνικής γλώσσας (Η γλώσσα του ραδιοφώνου), όσο και για τα βασικά ιστορικά στοιχεία (Το φράγμα του ήχου) ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Για περισσότερα θα πρέπει να ψάξεις στο διαδίκτυο στις γλώσσες που σου είναι προσιτές
  Καλή δουλειά και καλή επιτυχία.

 4. Ανώνυμος said

  eleos adigoni….nomizeis oti epeidi spoudazeis se iek eisai kai dimosiografos….lol….oi alithinoi dimosiografoi vgainoun apo panepistimia dimosia pou nai 4 xronia spoudes kai oxi apo 2

  • Fragelico said

   Giatire esi pou spoudazis sto dimosio nomizis oti eisai??
   An den vgis sto dromo na kanis reportaz den tha ginis pote, gt dimosiografos den einai mono vivlia kai theories..einai tsagano, ikanotita,tixi. Epidi i kopela den evgale megalo vathmo kai mpike se iek (asxeto pos kai gt) mpori s autes tis katigories na einai kaliteri s, gi auto ase ta megala logia megale DIMOSIE DIMOSIOGRAFE

 5. Antigoni said

  dn nomizw oti anefera pouthena pws eimai dhmosiografos!!! mhpws na s systhsw ton ofthalmiatro mou? mhn anhsyxeis tha frontisw na s kanei kalh timh! 🙂

  • Ανώνυμος said

   eisai ena tsokaro…….hsoun mia mathitria tou miden kai gia afto bikes se iek….oute tis apaitoumenes gnoseis gia na beis se ena tei den eixes

   • Ανώνυμος said

    to poios einai ti afhnw na to krinoun aftoi pou tha diavasoun th «synomilia» mas.. fragelico se efxaristw poly gia thn «yperaspish». kai thelw na pw,pws teleiwsa me arista kai pws an theleis mporw na sou dwsw to thlefwno mou kai na sou deiksw ti eimai,poso evgala kai an einai aparaithto kai pws to evgala! exw tis gnwseis kai tis ikanothtes na mpw opou egw thelw! alla esy profanws eisai allos enas apo tous mouxliasmenous anthrwpous pou pisteuoun pws h padeia pou parexetai sto dhmosio einai eksairetikh kai plhrhs! egw pali,san wrimos kai skeptomenos anthrwpos,exw na sou pw pws den exei shmasia pou eisai,alla ti kaneis ekei pou eisai!

 6. Ανώνυμος said

  Κύριε Νόττα, είμαι φοιτήτρια του μαθήματος σας και αναφέρετε κάτι που με τρομοκράτησε! Είμαι στην κατεύθυνση της επικοινωνίας και όταν επέλεξα το συγκεκριμένο μάθημα, ενημερώθηκα από τον Κ. Ναλμπάντη αλλά και από τον Κ. Μπαλτζή ότι αυτό το μάθημα θα μετρήσει ως Υποχρεωτικό Κατ’επιλογήν ΚΑΙ για την κατεύθυνση των ΜΜΕ. Ο λόγος που τρομοκρατούμαι είναι γιατί έχω ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και επέλεξα το μάθημα αυτό για να κατοχυρώσω την ομάδα Υπωχρεωτικών Κατ’Επιλογήν! Δυστυχώς επειδή έχω ήδη κάνει τα χαρτιά μου για δεύτερο πτυχίο τον Σεπτέμβρη, δεν έχω άλλη ευκαιρία! Είστε απλύτως σίγουρος ότι το μάθημα αυτό είναι ελεύθερης επιλογής;;;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 7. Ανώνυμος said

  Ζητώ συγγνώμη για το ορθρογραφικό λάθος στο »υποχρεωτικό».
  Η βιασύνη φταίει!

 8. vnottas said

  Αγαπητή Έλλη, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που σε απασχολούν υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος (αλλά και στον οδηγό σπουδών).ΒΝ

 9. Ανώνυμος said

  Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με εμένα.Ρώτησα σήμερα την γραμματεία και μου είπε πως το μάθημα για την κατεύθυνση ΜΜΕ είναι ΥΕΑΚ. Το ίδιο γράφει και η αναλυτική μου βαθμολογία.Βέβαια η γραμματεία δεν ήταν και πολύ εξυπηρετική.Μπορεί κύριε Νόττα, να μην το έχουν λάβει καθόλου υπόψιν τους στη γραμματεία?

 10. Ανώνυμος said

  Γεια σας,
  είμαι η Χαρά Καλλιοντζή.
  Σας εστειλα την Παρασκευή (11-01-2013) ένα mail (στο πανεπιστημιακο) με την απαλλακτική εργασία μία «ραδιοφωνική εκπομπή», επειδή δεν προλάβαμε να τη βάλουμε στη θυρίδα σας εκείνη τη μερα. Το μεηλ περιεχει ενα λινκ με την εργασία αναρτημένη στο vimeo. Υπάρχει περίπτωση να τη δεχτείτε σε αυτη τη μορφή;
  Ευχαριστώ και συγγνώμη για την ασυνέπεια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 
Αρέσει σε %d bloggers: