Βασίλης Νόττας: Το Ιστολογοφόρο

Κοινωνία, Επικοινωνία, Φαντασία και άλλα

ΜΠΑ!!! Περιεχόμενα

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑ­ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ α) Άνω κόσμος β) Κάτω κόσμος γ)  Άνω κάτω κόσμος

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ (προαιρετικό): ΑΝΗΣΥ­ΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ­ΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Όπου ένα νεαρό σύμπαν, ευρι­σκόμενο σε πλήρη εφηβική κρίση και όχι επαρκώς ενημερωμένο, πειραματίζεται με τις ανα­παρα­γωγικές διαδικασίες.

Αλλά κάτι δεν πάει καλά…

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι  (πατριδογνωστική):  Η ΠΟΛΗ, Ο ΚΟΛΠΟΣ, Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΦΟΣ

Όπου σε λήψη πανοραμική και ευρυγώ­νια παρουσιάζεται το επίγειο σκηνικό της παρούσας μυθιστορίας

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΙΙ (Παμφάγος)

Όπου ο Αγάθων Κάστορας και η Ούρ­σουλα Στάγιερ κάνουν σημαντικές ανα­καλύψεις.

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

Οι δαίμονες

 

Κάτω Κόσμος  (τελευταίες υποστάθ­μες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ EΝΤΟΚΟ: Η ΣΥΝΕ­ΛΕΥΣΗ

 

ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ (Τόσο Άμπελο, όσο και Φιλοσοφικό): ΟΙ  ΚΑΙΡΟΙ ΠΟΥ ΑΛ­ΛΑΖΟΥΝ

 

Συνεδριακό Απόκεντρο: Μεγάλη αί­θουσα των Κακών Συναπαντημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΨΕΩΣ  Ι : ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

 

Άνω Κάτω Κόσμος των «Χα» Σάπιενς.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

 

Συνεδριακό Απόκεντρο: Μεγάλη Αί­θουσα των Κακών Συναπαντημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΨΕΩΣ  ΙΙ: ΠΑΡΑΜΑ­ΖΩΞΗ

 

Συνεδριακό Απόκεντρο: Σκοτεινός Θάλαμος των Συνωμοσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Όπου οι αγανακτισμένοι Νεοδαίμονες εγκυμονούν ανταρσία

 

Συνεδριακό Απόκεντρο: πάντα Σκοτει­νός Θάλαμος των Συνωμοσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ

Όπου ο Μουμουεδών σε συνεργασία με την Δισκετούλα Κομπιουτόροβα, τον Μικρο(πρεπή) Υπολογιστή και τον κο­λοβό αρουραίο, παραθέτει το Σχέδιό του

 

Ταβέρνα των Αποδομημένων Ελπίδων, λίγο έξω από το Συνεδριακό Απόκε­ντρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ (Μανιχαϊκό)

Ι. Πανοραμική λήψη, ΙΙ. Οικογενειακό πλάνο, ΙΙΙ. Εστίαση (ζουμ-οειδής) στον εκάστοτε ομιλούντα

Όπου οι Παλαιοδαίμονες -παλιές γραφι­κές και γραφειοκρατικές καραβάνες- απηυδισμένοι από το χαβαλέ της Συνέ­λευσης διαισθάνονται τις ανατρεπτικές διαθέ­σεις των νέων και προβληματίζο­νται σχετικά με το χάσμα των γενεών

 

 

ΣΦΗΝΑ (τεκμηριωμένη) Για τον  Νι­κολάκη Μακιαβέλι και τις ύστατες  επιλογές του

 

Πάντοτε στην Ταβέρνα των Αποδομη­μένων Ελπίδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΚΟ

Αφιερωμένο στις Εγκλίσεις και τις Αντε­γκλήσεις

 

Πίσω στον Σκοτεινό Θάλαμο των Συ­νωμοσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΚΡΥΦΟ: ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛ­ΛΩΝ ΑΝΑΤΑΡΑΧΩΝ

 

Σκοτεινός Θάλαμος των Συνωμοσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡ΄ΕΛΚΟΜΕΝΟ: ΓΥΝΑΙΚΟΔΟΥΛΕΙΕΣ

 

Ακόμη στον Σκοτεινό Θάλαμο των Συ­νωμοσιών

KEΦΑΛΑΙΟ ΟΞΕΙΜΕΝΟ, ΣΧΕΔΟΝ ΒΑΡΕΙΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣΙΩΠΗ! ΜΑΣ ΑΚΟΥΝΕ!

 

Ξανά στο καπηλειό των Καλικατζα­ραίων Γαστρονόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ

Όπου -όλως παραδόξως- σε κάθε δράση αντιστοιχεί μια αντίδραση

 

Κάτω κάτω Κόσμος, κεντρικές περιο­χές

ΚEΦΑΛΑIO ΛΑΚΩΝΙΚΟ

Όπου ο  Λιμοκτονώχ και ο Μα­κιαβέλιος Εξ Ουσίας προκειμένου να βρουν απα­ντήσεις στα ερωτήματα που βασανίζουν τους Παλαιοδαίμονες, αποφασίζουν να κατευθυνθούν προς τα ακραία όρια της δαιμονικής επικρά­τειας, περιοχή αποτρό­παια μεν, πλην όμως με  προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης.

 

Κάτω κάτω Κόσμος (Τέρμα Θεού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΣ

Όπου ο Λιμοκτονώχ και ο Μα­κιαβέλιος Εξ Ουσίας φτάνουν στον Τόπο όπου οι Θεοί παίζουν Ζάρια και άλλα τυχερά παιχνίδια

 

ΜΕΡΟΣ Β ΄

Οι θνητοί «Χα!» Σάπιενς

 

Πρυτανεία του Δημοσίου Πανεπιστη­μίου. Νωρίς το πρωί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ

Όπου, μεταξύ άλλων, δίνεται και μια κά­ποια εξήγηση για τα ασυνήθη ονό­ματα που φέ­ρουν οι ήρωες αυτής εδώ της ιστορίας

 

Στην ίδια πόλη, το ίδιο πρωί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΕΥΓΑΤΟ

Όπου οι καιροί περνούν -και αλ­λάζουν- και ο Κίμων Αμάρος αφιερώ­νει τον ελεύ­θερο χρόνο του σε γκρίζες σκέψεις

 

Πρυτανεία, όγδοος όροφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ­ΜΟΝΙΚΟ

Όπου αξιοσέβαστοι Πανεπιστη­μιακοί παίρνουν μια παραγγελιά και προβλημα­τίζονται

 

Την ίδια ώρα, στο σπίτι των Αμάρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ

Οι αντιφατικές και μπερδεμένες σκέψεις του Κίμωνα Αμάρου καθώς προσπαθεί να τα βρει με τον εαυτό του επιδιδόμενος σε αναζήτηση πλοκών και μύθων

 

Πίσω στην Πρυτανεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ (αν και ταγμένο)

Όπου οι παλιοί προσφεύγουν στους νέ­ους

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Η εμπλοκή

 

Στο σπίτι των Αμάρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΟ (Φύρδην Μίγδην)

Όπου οι νέοι προσφεύγουν στους πα­λιούς

 

Νωρίτερα, την ίδια μέρα, στο παλιό λατομείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΛΟΜΕΝΟ

Αυτά που -πάνω κάτω- διηγήθηκαν οι δύο νέοι στον Κίμωνα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ (Στο προηγού­μενο)

Περί του αινιγματικού και μυστηριώδους Νέστορα Αέναου

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΟ (υπόλοιπο)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ

Όπου ο Κίμων Αμάρος, αφού πρώτα ψά­χνει τις παλιές του ατζέντες και κάνει με­ρικά τη­λεφωνή­ματα, αργά εκείνο το ίδιο από­γευμα ξεκινάει να βρει ¨κάποιον που να ρωτάει¨ όπως υποσχέθηκε στα παιδιά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ

με ενσωματωμένο Αστραπιαίο Χρονικό Πισωγύρισμα

Όπου ο δημοσιογράφος Δέλτας αναπολεί τα περασμένα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΙΛΙΚΟ προς τον χρή­στη

Όπου ο Αμάρος και ο Δέλτας ξανασυνα­ντιούνται και το ενδεχόμενο μιας νέας περιπέτειας ξαναδίνει ενθουσιασμό στους δύο αποτραβηγμένους φίλους

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Το Κτίσμα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΟΒΕΡΟ

Ο φόβος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

εκσυγχρονισμένα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Όπου οι νεαροί εξερευνητές φτάνουν στον Λόφο και καταφέρνουν να προσπε­ράσουν το φράγμα του φόβου χάρη σε μια γουλιά από ¨Απρόοπτη  Ένταξη στην Ατέρμονα Έλξη¨(Απρόσμενο Έρωτα)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

Όπου ο Ευθυμίαρχος επισκέπτεται τα Κεντρικά γραφεία της Πειθοργάνωσης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟ

Όπου ο Κίμωνας και ο Παύλος ξυπνούν  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ

Όπου μια γουλιά από το φλασκί του Πα­ραγινωμένου όχι μόνο διώχνει τους φό­βους, αλλά και προκαλεί απρόσμενες συ­ναισθη­ματικές ανακατατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΧΑ­ΜΕΡΠΕΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗ­ΤΙΚΟ

Με αινίγματα και κόλπα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΘΑΝΑΤΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΠΟΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΥΙΚΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Διακόπτουμε για απορυθμί­σεις, αποδομήσεις, αποσυνθέσεις και αποσα­θρώσεις

 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΡΑ! Ι 

Όπου οι Νεοντέμ ρίχνονται με τα μού­τρα στη δουλειά

Νύχτα Πρώτη

 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΡΑ! ΙΙ  

Όπου ο παλαιοδαίμων Μαχ Μουρ­λώχ ομιλεί περί κακίας και ανα­γνωρίζει την ανεπάρκεια του βί­τσιου του

Νύχτα δεύτερη

 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΡΑ! ΙΙΙ

Ο Μουμουέ επιθεωρεί τα εργα­στήρια όπου εφαρμόζεται το Σχέ­διο Ολικής Αποδοτικότητας (ΣΟΛΑ)

Νύχτα Τρίτη

 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΡΑ! IV

Όπου αποδεικνύεται ότι οι παλιοί ξέ­ρουν τα καλύτερα πα­ραθυράκια

Νύχτα Τέταρτη

 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΡΑ! V

Όπου οι Νεοδαίμονες πρέπει να λύ­σουν ένα γρίφο

Νύχτα Πέμπτη

 

 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΡΑ! VI    

Μέρη μαγικά, καταραμένα…

Νύχτα Έκτη

 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΡΑ! VII

Ο Μακιαβέλιος ετοιμάζεται για νέο τα­ξίδι

Νύχτα Έβδομη

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

Έξη μέρες Μηχανές

κι Αποκαλύψεις

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

σχετική με τις φυλές των ανα­γνωστών

και τις υποχρεώσεις εμού του ιδίου ως φυλάρχου

 

ΜΕΣΟΛΟΓΟΣ

ανακεφαλαιωτικός όσο και  υπενθυμιστι­κός

 

Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκεί­νες τις ώρες με το βαθύ σκοτάδι που αποκα­λούνται πρώτες πρωι­νές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΟΟΠΤΟ

 

 

Ημέρα Πρώτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙ­ΚΟ

Λόγος διευκρινιστικός περί της Μπάρ­μπυ Μπότον και της Φαιάς Άρχουσας Κύρας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΨΗΛΩΣ ΙΣΤΑ­ΜΕΝΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΚΟ

Σχετικό με τις ανθεκτικές μνή­μες των μηχανών

 

Ημέρα Δεύτερη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙ­ΣΤΙΚΟ

 Σχετικό με τις αγάπες που ξε­χνιούνται

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΜΕΛΙΣΤΙΚΟ

 

Ημέρα τρίτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΡΟΧΕΡΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ

 

Ημέρα τέταρτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΜΕΡΟΛΟ­ΓΙΑΚΟ

 

Ημέρα Πέμπτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓ­ΜΕΝΟ

 

Ημέρα έκτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ Ι

Όπου ο ευθυμίαρχος Άρης Κασμίρ προ­σπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ Ι

Η Καλλιόπη και η Μελπομένη σε δράση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΙΙ

Καλλιόπη και Μελπομένη σε δράση (συ­νέχεια)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΙΙ

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

Η έβδομη νύχτα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ

 

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ

Διασωθέντα αποσπάσματα από τη ¨Μάχη του Κτίσματος¨, έργο ανώνυμου χρονικογράφου της εποχής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ

 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΞΤΡΑ

Ο Απογραφομηχανής Θεός

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ (super text)

Όπου ο Ανώνυμος Ένας παίρνει ο ίδιος το λόγο, ενώ παραλλήλως απο­δει­κνύεται ότι το Σύνδρομο του Δη­μιουρ­γού είναι μια σοβαρή γραφική παρενέρ­γεια

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟ

Όπου ο  Ανώνυμος Ένας παίρνει ρι­ψο­κίνδυνες αποφάσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ

Φάση πρώτη: Ο Ανώνυμος Σωτήρας

Φάση δεύτερη: Ο Ανώνυμος Εκδικητής

Φάση τρίτη: Πάλι ερωτευμένος

 

ΕΠΙΜΗΘΕΙΟ

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 
Αρέσει σε %d bloggers: